สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

UBTBA ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมประจำเดือนของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมระพีพรรณ วิลล์ ถ.สุขาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี.

นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ ได้มีการประชุมปรึกษาและขอมติในที่ประชุม ในเรื่องเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2566-2567 แทนตัวเองที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ครบวาระ 2 ปี โดยในที่ประชุมกำหนดเป็นวันที่ 22 มกราคม 2566 สถานที่จะแจ้งที่ครั้งหนึ่ง

มติในที่ประชุมรับรองวาระนี้

และอีกวาระเป็นวาระการพบปะสังสรรค์สมาชิกสมาคมฯ ในเชิงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในที่ประชุมลงมติเป็น วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สถานที่ยังไม่กำหนด ราคายังไม่กำหนด ให้ช่วยกันในการไปสอบถามมาเพื่อนำมาพิจารณาช่วยกันตัดสินใจและกำหนดในการที่จะสังสรรค์กันในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ โชติประดิษฐ์ ประสานหน้าห้องท่านผู้ว่าฯ ในการที่ขอเข้าคาราวะในการมารับหน้าที่ผู้ว่าราชการคนใหม่ นายชลธี ยังตรง เพื่อจะได้มาทำการนัดหมายสมาชิกสมาคมฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ททท.สอบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดในการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และ เอกชน อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว .... มาโนช ชาญนรา