สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ไทย-ลาว ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ มัคคุเทศก์ เดินทางไปร่วมงานฟุตบอล 7 คนกระชับมิตร ไทย–ลาว กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ไทย-ลาว ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก

น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ และมัคคุเทศก์ นายมาโนช ชาญนรา ผู้ประสานงานสมาคมฯ เดินทางร่วมกับ นายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะรถเช่าบริษัททัวร์มัคคุเทศก์จาก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย เข้าไปนครปากเซ เพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์ในภาคการท่องเที่ยว ของภาคเอกชนกับแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก

หลังจากนั้นในช่วงเย็น สมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงของทั้งสองฝ่าย ไทย-ลาว ซึ่งถือว่าเป็นงานร่วมฉลองปีใหม่ มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ โดย แขวงจำปาสัก มีหลายๆ ฝ่ายในภาคเอกชนมาร่วมงานมากมาย ทั้งบริษัททัวร์ ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก และ มัคคุเทศก์

โดยมีการเปิดงาน ฝ่ายจำปาสักโดย ท่านบุญนำ ในส่วนของตัวแทนบริษัททัวร์กล่าวความรู้สึกถึงมิตรภาพ จากนั้นเป็นการกล่าวของ จังหวัดอุบลราชธานี นายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดงานกระชับมิตรภาพในครั้งนี้ เป็นปีที่ 6

โดยในปีนี้ได้ ฝ่ายจำปาสัก เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่ง 2 ครั้งหลังสุดได้ไปแข่งขันที่ อุบลราชธานี และในครั้งต่อไปค่อยว่ากันอีกครั้ง หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร จับฉลากของขวัญปีใหม่ ร่วมสนุกสนาน ได้เวลาสมควร ปิดงานพบกันใหม่ครั้งหน้า.

ข่าว/ภาพ : มาโนช ชาญนรา