สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมฟุตบอล 7 คน กระชับมิตร ไทย – ลาว

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ มัคคุเทศก์ เดินทางไปร่วมงานฟุตบอล 7 คน กระชับมิตร ไทย – ลาว

น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ และ มัคคุเทศก์ นายมาโนช ชาญนรา ผู้ประสานงานสมาคมฯ เดินทางร่วมกับ นายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ รถเช่า บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ จาก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย เข้าไปนครปากเซ เพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์ในภาคการท่องเที่ยวของภาคเอกชน กับ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก โดยมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กระชับมิตร ระหว่างทีมท่องเที่ยว ไทย-ลาว กับ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก (แขนงท่องเที่ยว) ณ สนามบอลโพนงาม การแข่งขันเต็มไปด้วยมิตรภาพ ผลแพ้ชนะ จำปาสัก ชนะ อุบลราชธานี 8 ต่อ 6 

 

ข่าว/ภาพ : มาโนช ชาญนรา