สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566

 

วันที่ 5 มีนาคม 2566 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ และ นางขนิษฐา พระอารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายขาย และ ตลาด นางสาวธนะวดี สายธนู เลขานุการสมาคมฯ ร่วมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566 หนึ่งเดียวในโลก ที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ด้วยการนำข้าวเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอกแตก จากนั้นนำมาร้อยเป็นสายด้วยความศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ ก่อนนำไปถวายที่วัดหอก่องและวัดต่างๆ ในชุมชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาของทุกปี อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ชาวอำเภอมหาชนะชัย ได้ถือปฏิบัติสืบทอดมายาวนานให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีของ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้จัดให้มีการประกวดมาลัยข้าวตอก คือ มาลัยข้าวตอกสายฝนและมาลัยข้าวตอกข้อ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566 โดยมี นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และ นายธงชัย ธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมเปิดงานที่ บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ก่อนพิธีเปิดงานแห่มาลัยข้าวตอก ทางอำเภอมหาชนะชัย ได้จัดพิธีบวงสรวง และรำประกอบเพลงมาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นนางรำจากชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน ภายในงานยังมีขบวนมาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากคนในชุมชน จำนวน 26 ขบวน มีการออกร้านมัจฉากาชาด จุดเช็คอินถ่ายรูป และจำหน่ายสินค้าโอทอป ทั้งของกินของฝากมากมาย ทั้งนี้ งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีการจัดแสดงมาลัยข้าวตอกทุกวัน มี 2 ประเภท คือ ประเภทสายฝน และ ประเภทข้อ และมีขบวนแห่มาลัยข้าวตอกที่สวยงามในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อไปถวายที่วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ต่อไป