สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมงาน ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวภาคกลาง&ภาคอีสาน Trendy In Love

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ โชติประดิษฐ์ และ นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ นางสาวนลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ นางสาววิสสุตา เผือกโพธิ์ทอง อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทน อุบลสุรชัยทัวร์ วิเชียรทราเวล โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท ได้เข้าร่วมงาน ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวภาคกลาง&ภาคอีสาน Trendy In Love ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอีสานหน้าฝนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นๆภายในประเทศ (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสาน ได้มีการแนะนำแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคภาคอื่นๆ ผ่านการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบ Table Top Sales รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการไลฟ์สดขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไปยังคนทั่วไปที่สนใจด้วยการสตรีมมิ่ง ผ่านช่องทาง Online โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น (Seller) ได้แก่ โรงแรม ที่พัก สายการบิน และบริษัทนำเที่ยวรายย่อยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก มีผู้ประกอบการภาคอื่นๆ พร้อมธุรกิจท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านร่วมด้วย ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (Buyer) รายใหญ่ซึ่ง ททท. เป็นผู้เชิญเข้ามาร่วมงานครั้งนี้ ตามแคมเปญ “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” หรือ “I-san in Love” ของการท่องเที่ยวภาคอีสานต่อไป