สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมพิธีเปิดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาว นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” ประจำปี 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” โดยเป็นห้วงที่ 3 ของกิจกรรม การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “ท่องธรรมในเทียน ยลเทียนในสวน” มีการจัดแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนโบราณ ที่ได้รับรางวัลจากประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 จำนวน 7 ต้น คือ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประกอบด้วย วัดพระธาตุหนองบัว (ขนาดใหญ่) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (ขนาดกลาง) อำเภอกันทรารมย์ (ขนาดกลาง) ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ประกอบด้วย วัดใต้ท่า (ขนาดกลาง) วัดสารพัฒนึก (ขนาดเล็ก) ต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ ประกอบด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ (ขนาดใหญ่) อำเภอทุ่งศรีอุดม (ขนาดใหญ่) กิจกรรม “ทำเทียนทำบุญ” มีการสาธิตทำขันหมากเบ็ง การจุ่มดอกผึ้งถวายพระธาตุและกิจกรรมบูชาพระธาตุ กิจกรรม “ตลาดแลง เมืองอุบล”

มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแบบพื้นบ้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ – เสาร์ กิจกรรมการแสดงดนตรี ในวันที่ 19 , 22 , 23 , 29 และ 30 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรม “ธรรมะนาฏกรรมประกอบแสงเสียง ชุด บุญฑริกา – มารุต”