สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เยี่ยมเยือนชุมชนฅนทำเทียน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิชาต ศิวประภากร ที่ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนฅนทำเทียน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี นายธงชัย แสนทวีสุข ผอ.ททท.สอบ. นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565 เดินทางเยี่ยมชม โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมการเดินทางเยือนชุมชนฅนทำเทียนภายในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เดินทางไปยัง วัดแจ้ง วัดศรีประดู่ วัดเลียบ(ต้นเทียนของวัดไต้ท่า) วัดผาสุการาม ตามลำดับ โดยมีองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งองค์กรและหน่วยงานที่เข้าร่วมได้นำเงินทุนสนับสนุน น้ำดื่ม และ ของว่างต่างๆ มามอบให้กับคุ้มวัดที่ทำเทียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจชุมชนฅนทำเทียนอีกด้วย