สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทรงลักษณ์ วรภัย, นายสมเจตน์ เต็งมงคลล, นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ภาคเอกชน รดน้ำขอพร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 และ ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว
ในภาคส่วน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนสมาคมฯนำทีมโดย นายสมศักดิ์ โชติประดิษฐ์ และ นางขนิษฐา พระอารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพล จำปาเทศ นายกรกรรณกฤษณ์ โฆษิตภูมิอมรกุล เข้าร่วมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ แล้ว ก็ได้รดน้ำขอพร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ ข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดหลายๆ ท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง.

ข่าว/มาโนช ชาญนรา
ภาพ/วัชระ ส่งศรี