สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เชิญร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เชิญร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันที่ 10-12 มีนาคม 2566 เวลา 16.00–21.00 น. ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล (ถนนเลียบแม่น้ำมูนข้างตลาดใหญ่) จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.guideubon.com/2.0/go2ubon/reviving-citys-soul-festival/