สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาชิกเลขที่ 146 ศูนย์การค้าอุบลสแควร์

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มธุรกิจประเภทสถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง พักผ่อน เหมาะกับการเที่ยวชม ได้แก่ 

ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ 045-314 779