สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาชิกเลขที่ 107 ชีวาภัทช นวดไทย

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มธุรกิจประเภทนวดแผนโบราณ นวดสปา นวดน้ำมัน ได้แก่

8.1 ชีวาภัทช นวดไทย 087-555 7588