สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาชิกเลขที่ 033 โจโจ้ซอร์กเกอร์ฟิล และ สนามแบดบินตันโจโจ้

 

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มธุรกิจประเภทร้านจำหน่ายเสื้อกีฬาทุกชนิด และสถานที่ออกกำลังกาย ได้แก่

โจโจ้ซอร์กเกอร์ฟิล และ สนามแบดบินตันโจโจ้ 045-241 972