สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ภูสมสร้าง
 
ภูสมสร้าง มีบรรยากาศสวยงาม ปัจจุบันมีคณะสงฆ์ และชาวบ้านร่วมกันบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ภูสมสร้างตั้งอยู่ที่บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลหนองนกทา และเป็นแนวเขตกั้นระหว่าง ตำบลหนองนกทา กับ ตำบลขามป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ภายในบริเวณภูสมสร้างจะมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ของตำบลหนองนกทา เนื่องจากวัดดังกล่าวนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และ มีแอ่งน้ำมหัศจรรย์บนยอดภูด้วย นั้นคือ แอ่งหินปู่สิงห์ ลักษณะสำคัญของแอ่งหินนี้คือ เป็นแอ่งหินที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปี มีความลึก ถึง 30 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตรและที่สำคัญน้ำใสมากและเป็นน้ำที่ขังอยู่ในชั้นหินตลอดปี นายสมเกียรติ ชาวตำบลหนองนกทา เล่าว่าแอ่งหินนี้ มีอายุราว 40 ปี ผู้ค้นพบคือ หลวงปู่สิงห์ (เจ้าอาวาสวัดในอดีต) ซึ่งมรณภาพแล้ว ถ้ามองผิวเผินจะดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำธรรมดา เนื่องจากว่าน้ำนิ่งมาก ชาวบ้านที่ขึ้นมาชมความงามของธรรมชาติบนยอดภูสมสร้าง จะใช้แอ่งน้ำนี้ในการอุปโภค หรือชำระล้างร่างกายแต่ไม่นำมา ดื่มกิน โดยเฉพาะหน้าฝน น้ำจะใสมากและที่น่าแปลกไปกว่านั้น มีแอ่งเดียวบนยอดภูเท่านั้นที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปี
 
สำหรับบรรยากาศด้านบนยอดภู หากบรรยายถึง รอบๆ บริเวณจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่รอบๆ และที่จะลืมไม่ได้เมื่อได้มาเยือนที่แห่งนี้คือ “ลานหินตั้ง” มีลักษณะเป็นลานหินกว้างลายรอบลายรอบด้วยแผ่นหินที่วางเรียงตัวกันขึ้นเป็นชั้นๆ ดุจดั่งธรรมชาติสรรค์สร้างความงดงาม และมีโขดหินวางเรียงรายจำนวมมากมีลักษณะเหมือนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หรือผาชนะได เส้นทางการเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามสามารถเดินทางด้วยเท้าได้เนื่องจากมีบันไดเดินขึ้นอย่างสะดวก
 
 
เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ : 49 หมู่่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-429346
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID: - FB: #NongnokthaMunicipality