สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

น้ำตกถ้ำแตก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกถ้ำแตก ตั้งอยู่บริเวณบ้านคำหาดหมู่บ้าน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตำบลหนองผือไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะเป้นน้ำตกขนาดเล็ก ซึ่งจะมีน้ำมากในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม น้ำตกถ้ำแตกตั้งอยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแตก ซึ่งเป็นที่พำนักของหลวงตาเคน พระสงฆ์ที่มักสันโดษและเป็นพระนักพัฒนา